อาการของโรคกรดไหลย้อน เป็นความรู้สึกแสบร้อนกลางอก ซึ่งเกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหาร