ต้นตีนเป็ด เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะและคุณสรรพคุณที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ชนิดหลักคือ ตีนเป็ดน้ำ (Cerbera odollam) และ ตีนเป็ด หรือ พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสรรพคุณที่แตกต่างกัน