เทศกาลกินเจ 2566 ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 รวมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งบางท่านอาจจะล้างท้องในมื้อเย็นวันที่ 14 ตุลาคม รวมเป็น 10 วันได้