การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำและเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้น