หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับ ผมร่วงขณะสระผม ผมร่วงที่ผิดปกติ มากเกินไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสม