Tag Archive: เงินค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าเมืองกรุง MEA ออก 6 มาตรการบรรเทาผู้ใช้กระแสไฟ ได้รับผลกระทบโควิด-19

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยมี MEA และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกักเก็บตัวในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น MEA จึงดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถสรุปมาตรการทั้งหมดได้…
Read more