ไมเกรน คือ อาการปวดศีรษะเรื้อรัง โดยส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงมากกว่า และมีปัจจัยจากความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต ไมเกรนไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน