สลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัล สลากออมทรัพย์ ธอส. สลากธกส ผลสลากชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 18 และรางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 มี ชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

 • 1940541

รางวัลที่ 2 มี ชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

 • 1110842
 • 1182880
 • 1472308
 • 1989603

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

 • 1071899
 • 1183652
 • 1378730
 • 1473161
 • 1867341
 • 1086544
 • 1235708
 • 1402326
 • 1527858
 • 1889279
 • 1129917
 • 1326552
 • 1406711
 • 1632158
 • 1935841
 • 1163412
 • 1366876
 • 1409149
 • 1711442
 • 1959224

เช็กผลรางวัลอื่นๆ สลาก ธกส