อธิบดีกรมการแพทย์ของไทยได้เน้นย้ำถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นสภาวะที่ไขมันสะสมในเซลล์ตับ โดยมักเกิดจากการดื่มสุราเป็นประจำ, อ้วน, เป็นเบาหวาน, มีไขมันในเลือดสูง, หรือความดันโลหิตสูง