โรคลมพิษเรื้อรัง คือ อาการผื่นที่เกิดอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6 สัปดาห์ อาการหลักคือผื่นแดง บวม และคัน ซึ่งเกิดและหายได้รวดเร็