ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบขาดและมักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป โดยมีลักษณะอาการดังนี้