ไขมันดี หรือ High-Density Lipoprotein (HDL) คือ ประเภทของไขมันที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด